Over eetstoornissen

Er is steeds meer aandacht voor eetstoornissen in de media. Ook zijn er de laatste jaren diverse documentaires geweest op de televisie over eetstoornissen. Al die aandacht leidt er toe dat er meer bewustwording is gekomen over de impact van een eetstoornis: voor degene die aan eetstoornis lijdt, maar ook de impact op zijn of haar naasten. Ook wordt duidelijk dat geen één eetstoornis hetzelfde is. Er zijn overeenkomsten maar per individu kan er juist sprake zijn van grote verschillen in verloop van het ziektebeeld.

Welke eetstoornissen zijn er?

Eetstoornissen zijn onder te verdelen in de volgende 3 categorieën van eetstoornissen die het meest voorkomen:

  • AN (Anorexia Nervosa)
  • BN (Boulimia Nervosa)
  • BED (Binge Eating Disorder)

Deze categorieën zijn niet compleet. Er zijn nog een aantal overige eetstoornissen die minder vaak voorkomen, maar daarom zeker niet het minder belangrijk om ook te vermelden:

  • OSED (Other Specified Eating Disorder)
  • Pica & Ruminatie
  • Orthorexia Nervosa
  • Langdurige ES

Hieronder volgt een toelichting van de eerste 2, meest voorkomende, categorieën:

Anorexia nervosa

Anorexia nervosa is van alle eetstoornissen de meest bekende eetstoornis.
Vaak vind je jezelf minderwaardig, voel je je onzeker en ervaar je je lichaam als dik en onaantrekkelijk. Je dagelijkse leven wordt bepaald door (niet) eten en je gewicht en je legt jezelf een zeer strikt dieet op. Je probeert dunner te worden dan je nu bent terwijl objectieve maatstaven juist aantonen dat je gewicht te laag is voor je leeftijd en lengte. Afwijken van je opgelegde eetregels leidt tot stress en verergeren de gevoelens van falen. Je komt steeds dieper vast te zitten in je eigen web van regels en vervreemdt van je omgeving. Je raakt in een isolement omdat je leven draait om het kunnen volgen van een streng dieet, compenseren, bewegen en/of laxeren. Dat bemoeilijkt het maken en onderhouden van contacten. Elke stap je doet om jezelf te bevrijden, geeft grote onrust en om jezelf weer kalm te krijgen heb je juist je strenge eetregels weer nodig. Ontkenning is een belangrijk kenmerk. Je probeert voor de buitenwereld vol te houden dat er niets aan de hand is terwijl mensen in jouw omgeving je steeds dieper zien wegzakken. Je weet diep van binnen wel dat een probleem hebt, je weet alleen niet hoe je de kracht vindt je eraan te ontworstelen.

Boulimia nervosa

Anders dan bij anorexia nervosa is aan iemand die lijdt aan boulimia nervosa niet vaak direct te zien dat er een probleem is.
Vaak heb je een normaal postuur, je bent niet te dik of te dun en je eet in gezelschap ook aardig normaal. Toch maak je je wel degelijk zorgen over je gewicht en ben je bang om aan te komen of dik te worden. Je raakt in paniek als je voor je gevoel te veel, te vet, te zwaar of te ongezond hebt gegeten. Je hebt regelmatig last van eetbuien. In korte tijd eet je grote hoeveelheden voedsel waarna je het voedsel weer zo snel mogelijk probeert kwijt te raken. Dat doe je door te braken, maar ook lijnen, intensief sporten of het gebruik van laxeermiddelen komen voor. Als je boulimia hebt, kun je deze ziekte lang verborgen houden voor de buitenwereld. Juist omdat je vaak een normaal postuur bent. Daarnaast maakt schaamte voor je eetbuien het vaak moeilijk om je probleem bespreekbaar te maken. Het zoeken naar hulp wordt daardoor extra bemoeilijkt.

Andere eetstoornissen

Anorexia nervosa en boulimia nervosa zijn stoornissen die binnen de hulpverlening goed bekend zijn en waarnaar veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan.
De diagnose krijg je alleen als voldoet aan bepaalde vastgestelde criteria. Het gebeurt echter vaak dat iemand wel aan een aantal criteria voldoet, maar niet aan allemaal. Om aan te geven dat er wel sprake is van een eetprobleem wordt dan de diagnose Eetstoornis NAO gegeven: Eetstoornis Niet Anderszins Omschreven. Er is wel sprake een eetstoornis, maar niet van anorexia nervosa of boulimia nervosa. Het is een naam voor een verzameling van allerlei verschillende eetproblemen. Dit betekent echter niet dat een eetstoornis NAO minder ernstig is dan anorexia nervosa of boulimia nervosa. Sommige mensen met eetstoornis NAO eten te weinig, anderen hebben een redelijk normaal eetpatroon of eten juist te veel. Sommigen hebben ondergewicht, anderen een normaal gewicht en weer anderen overgewicht. En zo zijn er nog wel meer verschillen mogelijk.

Als je problemen hebt met eten, heb je dan direct een eetstoornis? En als mijn eetstoornis niet valt in de categorie anorexia nervosa of boulimia nervosa, heb ik dan wel een probleem?
Als je eetprobleem je leven en functioneren negatief beïnvloedt en in de weg staat, is er sprake van een stoornis. Probeer je niet te verschuilen achter de officiële criteria. Als je eetproblemen jou belemmeren in wie je wilt zijn, dan is dat reden genoeg om hulp te zoeken.

Wil je inspiratie van ervaringsdeskundigen
in je mailbox ontvangen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.